Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Teatteri Kultsa Y-tunnus: 0762383-3 Osoite: Käenkuja 6, 00500 Helsinki

2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Sähköpostiosoite: toimisto[at]teatterikultsa.fi 

3 REKISTERIN NIMI 

a) Teatteri Kultsan asiakasrekisteri ja b) Teatteri Kultsan jäsenrekisteri

4 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

a) Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Teatteri Kultsan tilaisuuksiin ja/tai rekisteröitynyt Teatteri Kultsan uutiskirjeen tilaajaksi ja/tai osallistunut markkinointikampanjoihin. b) Henkilö, joka on lähettänyt jäsenhakemuksen Teatteri Kultsalle, on hyväksytty jäseneksi ja joka on maksanut jäsenmaksun.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

a) Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteri Kultsan ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

b) Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteri Kultsan jäsenyys. Henkilötietoja käsitellään jäsenkommunikaatiota, jäsenmaksurekisteriä ja yhteystietoja varten.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

a) Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

b) Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja:

a) Tietoja kerätään 

b) Tietoja kerätään jäsenrekisteriin ilmoittautuneen henkilön omalla ilmoituksella.

7 TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytämme Teatteri Kultsan asiakasrekisterissä kunnes henkilö itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois listalta tai kunnes muutoin huomataan tietojen vanhentuminen.

Lipun varaamisen tai ostamisen yhteydessä kerättyjen tietojen säilytyksestä kerrotaan lippukaupan tietosuojaselosteessa.

Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsenen poistuessa jäsenyydestä, hänen tietonsa poistetaan.

8 KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN

Teatteri Kultsa käyttää lipunmyyntinsä ja lippuvaraustensa toteuttamiseen Evention palveluja. 

9 TIETOJEN KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Teatteri Kultsa käyttää yhdysvaltalaista MailChimpia uutiskirjeen lähettämiseen.

10 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Teatteri Kultsassa käsitellä vain henkilöt joiden tehtävään se kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. 

11 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.

Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.

Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.

Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai 

pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo että Teatteri Kultsa ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Teatteri Kultsa pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 25.5.2018

Muutos: lisätty b) jäsenrekisterin tietosuojaseloste 29.8.2019